elektrik elektromekanik sistem konularında teknik ACDC elektrik sistemleri
(emekli elektrikçi)

elektrik sistemleri-kontrol panoları-elektrik makinaları-mekanizasyon

tekne-karavan ACDC elektrik(bataryalar-haberleşme-tesisat)

güneş rüzgar elektrik(tarım-bahçe-çiftlik off grıd elektrik üretimi)

tesisat-aydınlatma-bakım - modernizasyon

90 555 5786812

İzmir

electric electromechanical systems (retired electrician)

electrical systems-control panels-electric machines-mechanization

boat-caravan electricity (batteries-communication-installation)

solar wind electricity (agricultural-garden-farm off grıd electricity production)

installation-lighting-maintenance-modernization

90 555 5786812

Izmir

AC-DC tekne-karavan elektrik sistemleri
90 555 5786812 
WhatsApp -Telegram 

Bornova İzmir 
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started